LT World

General Information
  • Language Technology
  • About LT World
  • Intern. Advisory Board
  • LT World Back Issues

ACL Anthology Searchbench Logo

You are here: Home kb Players & Teams People

People whose last name starts with y

Serge Yablonsky
Kenji Yamada
Kazuhide Yamamoto
Seiichi Yamamoto
Mikio Yamamoto
Hirofumi Yamamoto
Hong Yan
Yiming Yang
Xiaofeng Yang
Jin Yang
Wei-Pang Yang
Gu Yang
Jie-Chi Yang
Charles Yang
Jie Yang
Roman Yangarber
Xin Yao
Tianfang Yao
David Yarowsky
Kobuchi Yasuji
Alexander Yates
Stuart Yeates
Alexander Yeh
Jane Yen
Szu-ting Yi
Scott Wen-Tau Yih
Akio Yokoo
Akinori Yonezawa
Juntae Yoon
Minoru Yoshida
Yamamoto Yoshikazu
Zhao Youbing
Steve J. Young
Chunfa Yuan
Dong-Suk Yuk
Deniz Yuret
Miyao Yusuke
Francois Yvon